SƏHİYYƏDƏ YANĞINDAN MÜHAFİZƏ

Özəl və dövlət səhiyyə müəssisələri üçün yanğın təhlükəsizliyinə əməl olunması qaydalarında əsasən

1.6. Rəhbərlərin vəzifə borcudur:

e) otaqları lazımi yanğınsöndürmə vasitələri və rabitə ilə təmin etməli, habelə onların daima saz vəziyyətdə saxlanılmasına nəzarət etməli (ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin normaları 2 saylı əlavədə verilir).

Müalicə və uşaq müalicə müəssisələri (körpələr evi, uşaq evləri, xəstəxanalar, sanatoriyalar və digər müalicə— profilaktika müəssisələri) otaqları üçün ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin normaları

1. Hər mərtəbəyə ən azı iki odsöndürən.
2. Sahəsi az olduqda hər otaqda ən azı bir odsöndürən olmalıdır.
Qaydaların tam mətnini buradan yükləyə bilərsiniz: http://www.fhn.gov.az/uploads/legislation/aze/DYNX/qanunvericilik/seh_yan_teh_qay.pdf